Zakupy różnych gier biorących udział w Loterii sumują się, np. za zakup Lotto za 3 zł oraz Multi Multi za 2,50 zł przysługuje Kupon Loterii. Uczestnik Loterii otrzymuje Kupon z unikalnym 10 znakowym kodem w przypadku jednorazowego (tj. w ramach jednej transakcji) zakupu dowolnie wybranych gier biorących udział w Loterii za kwotę minimum 5 zł lub większą.